Val
data
hack

fre 17.2.2017 kl. 9

Radiogatan 5, Helsinki

Valdatahack är för journalister, forskare, föreningsaktiva, programmerare och alla intresserade av kommunalvalet. Vi tror att röstarna borde göra röstningsbeslut baserat på fakta om sin kommun och om kandidaterna. Kom med och stöd öppen demokratisk data!

nya
perspektiv på
kommunalvalet

nya
perspektiv på
kommunalvalet

Responsive image

I hackathonet använder vi tjänsten Wikidata. Man kan göra sökningar och visualiseringar med Wikidata. Exemplet på bilden ovan visar födelseorten för alla Center-partiets ordförande. Man kan också se datan i tabellformat och den sökning som gav resultatet kan modifieras för t.ex. andra partier.

Arbetet med att föra in alla kandidater från kommunalvalet år 2012 är i gång, och kommer att vara tillgängligt under hackathonet. Året 2017 kandidater matas in genast då Justitieministeriet släpper den slutliga listan på kandidaterna.

gemensam
Wikidata
plattform

gemensam
Wikidata
plattform

Responsive image

Under hackathonet kan man mata in data i Wikidata; länka data; göra körningar i data; embedda data; göra analyser och visualiseringar.

två spår

två spår

Hackathonet har två olika spår. Kommunfenomen där vi koncentrerar oss på politisk analys. Och demokratiinfrastruktur där vi koncentrerar oss på data och dess infra. Fö båda behövs det sakkunniga med både tekniska och innehållsliga kompetenser.

1. Fenomen

Politisk analys. Hur ser kommunalvalets stora frågor ut granskade genom data? Har kandidater i olika åldersgrupper olika syn på t.ex. sote-reformen? Är kandidatar från mindre kommuner mer konservativa och/eller äldre än städernas dito? Finns det kopplingar mellan kommunersnas ekonomiska läge och deras energi- och kommunikationslösningar? Kom med och hitta nya svar till kända frågor!

2. Infra

I hackathonet ger och utnyttjar vi permanenta identifikatorer för samhälleligt aktiva finländarna. Genom att använda Wikidata ger vi en permanent och öppen plats att samla dylik demokratistödande data. Samtidigt får man via Wikidata en uppsättning verktyg för att göra körningar och visualiseringar. Data kan även exporteras och kombineras med övriga dataset. Kom med och utveckla denna infrastruktur och hitta nya sätt att utnyttja den.

Program

Program

Datum Tid Händelse Mer info
27.1 16.00 Vuoden 2012 datat syötetty Wikidataan Data för år 2012 inmatat i Wikidata Denna tidtabell aningen optimistisk, men vi siktar på den! :)
16.2 16.00 Deadline för anmälning Anmäl er!
Hack Day 17.2.2017
9.00 Välkommen! Kaffeservering
9.30 Hack away!
11.30-12.30 Lunch - arrangörerna bjuder
Eftermiddag Kaffeservering
12.30 Hack some more
16 Projektpresentationer
17 --> After-hack beer i hotell Pasila
Magistratsporten 3, 00240 Helsingfors
Post Hack
TBD
Data för år 2017 kommunalval i Wikidata
9.4 Valdagen
14.4 16.00 Deadline för tävlingsprojekt Formulär för att skicka in tävliongsbidrag publiceras senast den 17.2.
21.4 TBD Final & retro Vinnare utlyses och deltagarna kan utbyta erfareneheter.

I hackathonet föds säkert projekt som man vill ta vidare till färdiga produkter, som kommer att vara betydelsefulla för kommunalvalet. Efter valet (9.4) kommer vi att samla ihop en lista med dessa projekt. Dead line för amälning av alla idéer, produkter, visualiseringar, dataset, dataanvändningar och/eller koder är fredagen den 14.4.

En jury av Yleiter bedömer de bidrag som hör till fenomen-spåret och en internationell Wikimedia-jury de som ör till infrå-spåret. Vinnarna utlyses fredagen den 21.4. Och deltagarna har då en möjlighet att utbyta erfareneheter.

Anmäl dig!

Anmäl dig!

För hackathonet behövs en massa olika kompetenser, både innehållsliga och tekniska. Alla är varmnt välkomna och kan bidra.

Möjligheter

 • Ifall kommunalfullmäktigeledamöterna formade en ny riksdag, hur skulle den se ut?
 • Om man granskar de sittande riksdagsledamöternas röstfördelning, hurdan regering skulle Finland kunnas tänkas få då?
 • Hur förhåller sig kommunalvalskandidaternas sote-åsikter till det ekonomsika läget i kommunerna de representerar?
 • Hur förhåller sig kommunalvalskandidaternas ålder till folkmängden i kommunen de representerar?
 • Hur stor del av kommunalvalskandidaterna är också representanter t.ex. i SOK? Finns det skillander där mellan partierna?

Roller

 • Politisk analys
 • Dataanalys
 • Datajournalistik
 • Flödesaggregering
 • Databearbetning
 • Datavisualisering
 • Metadata-annotering

Stöd under hacket

Stöd under hacket

Det finns stöd och bollplank att tillgå under loppet av hackathonet. Evenemanget för samman experter inom flera olika områden. Och arrangörerna hjälper också till med att sparra med idéer och lösningar.

Om Wikidata

Wikidata är ett Wikimedia-projekt som samlar strukturerad data från bl.a. Wikipedia och från externa källor till en kunskapsbas. Vår ambition är att samla ihop, förse med identifikatorer och länka data om kommunalvalskandidaterna och kommunerna. I Wikidata blir denna information tillgänglig och bearbetbar för alla. Wikidata erbjuder också verktyg för att göra körningar och visualiserinagr. Man kan också ladda ner data och kombinera det med externa dataset. Se en demo-video från Youtube (icke-kodare starta vid ca. 10min.)

Basdata

WIKIDATA: Kommunalvalskandidaterna från valet 2012: namn, kön, ålder, parti, kommun, röstantal i 2012 års val. Basdata om samtliga kommuner och partier relevanta i valet.

ÖVRIGT: Yles kandidatkompass från kommunalvalet 2012. Data från "kuntatutka" (Se närmare här). Övriga dataset välkomna. Vi publicerar/tillgängliggör all data innan hackathonet.

Stödpersoner

A) Wikidata, Susanna Ånäs Wikimedia Finland. B) Kodning, Petri Kola, webbutvecklare Yle. C) koncept, Mikael Hindsberg, konceptutvecklare Svenska Yle. D) Kommuner. TBD. E) Annotering / metadata. Pia Virtanen, informatiker, Yle.

Arrangörer

Arrangörer

Petri Kola, Yle
Petri Kola är full stack-programmerare och datajournalist. Han har en bakgrund som open knowledge-evangelist. @pe3

Mikael Hindsberg, Yle
Mikael "Micke" Hindsberg har arbetat med att utveckla Yles webbtjänster i 15 år. Fokus har luggit på att ta fram nya tjänster, bearbeta informationsstrukturer och metadata. @mickhinds

Yle logo
Wikimedia Suomi logo