Vaali
data
hack

pe 17.2.2017 klo. 9

Radiokatu 5, Helsinki

Vaalidatahack on suunnattu toimittajille, tutkijoille, yhteisöaktiiveille, ohjelmoijille ja kaikille kuntavaaleista kiinnostuneille. Tule mukaan tukemaan tietopohjaista äänestämistä ja avoimen demokratiadatan kertymistä!

uusia
näkökulmia
kuntavaaleihin

uusia
näkökulmia
kuntavaaleihin

Responsive image

Tapahtumassa käytettävällä Wikidata-palvelulla voi tehdä hakuja ja yksinkertaisia visualisointeja. Tässä esimerkiksi Keskustapuolueen puheenjohtajien syntymäkunnat esitettynä kartalla. Puheenjohtajien dataa voi katsella myös taulukkomuodossa ja tuloksen tuottanutta kyselyä voi muokata omiin tarpeisiinsa.

Kaikkien vuoden 2012 kuntavaalien ehdokkainen tuominen Wikidataan ja kuntadatan täydentäminen ennen hackathonia on käynnissä. Tämän vuoden ehdokkaat täydennetään, kun Oikeusministeriö julkaisee loppulliset listat.

wikidata
yhteiseksi
alustaksi

wikidata
yhteiseksi
alustaksi

Responsive image

Wikidata tarjoaa ylläpidetyn alustan, pitkäkestoisen säilytyspaikan, yksilöivät tunnisteet, päivitystyökalut, käyttöohjeet ja ennestään aktiivisen yhteisön demokratiadatan joukkoistettuun kokoamiseen ja linkittämiseen. Voimme päästä aikaisempia yrityksiä pidemmälle jakamalla ja tekemällä yhteistyötä. Voisiko Wikidata mullistaa demokratiadatan kokoamisen, niinkuin Wikipedia on mullistanut tietosanakirjojen kirjoittamisen tai OpenStreetMap karttojen tekemisen?

kaksi teemaa

kaksi teemaa

Hackathon koostuu kahdesta träkistä. Kuntailmiö-träkissä keskitymme poliittiseen analyysiin. Demokratia-infra taas keskittyy datan kokoamiseen ja sitä tukevan infran rakentamiseen. Molemmissa träkkeissä tarvitaan sekä teknologian että sisällön osaajia.

1. Ilmiö

Poliittinen analyysi. Miltä kunnallisvaalien suuret vaali-kysymykset näyttäytyvät datan läpi tarkasteltuna? Näkyykö sote-kysymys erillaisena eri-ikäisille ehdokkaille? Ovatko maakuntien ehdokkaat konservatiivisempia kuin kaupunkien - vai selittyykö ero ehdokkaiden iällä? Onko kuntien energia- ja liikenne-ratkaisuilla ja varallisuudella yhteyttä? Tule etsimään uusia vastauksia vanhoihin kysymyksiin ja löytämään jotakin mitä ei ole aikaisemmin kysytty!

2. Infra

Hackathonissa pyritään edistämään pysyvien tunnisteiden vakiinnuttamista yhteiskunnallisille vaikuttajille ja kuntia koskevalle datalle. Wikidatan käyttäminen tuo pysyvyyttä ja antaa datan kaikille käytettäväksi. Se antaa myös työkaluja monipuolisille kyselyille ja visualisoineille. Dataa voi myös eksportoida ja yhdistää muihin data-aineistoihin. Tule mukaan kehittämään tätä infraa ja keksimään uusia tapoja hyödyntää sitä.

Ohjelma

Ohjelma

Pvm Aika Tapahtuma Lisäinfo
27.1 16.00 Vuoden 2012 datat syötetty Wikidataan Aika-taulu hieman optimistinen, mutta tähdätään siihen! :)
16.2 16.00 Deadline ilmoittautumiseen Ilmoittaudu!
Hack Day 17.2.2017
9.00 Tervetuloa! Kahvia tarjolla
9.30 Hack away!
11.30-12.30 Lounastarjoilua
Iltapäivä Kahvitarjoilua
12.30 Hack some more
16 Projektiesittelyt
17 --> After-hack beer hotelli Pasilassa
Maistraatinportti 3, 00240 Helsinki
Post Hack
TBD
Vuoden 2017 vaalidatat Wikidatassa
9.4 Vaalipäivä
14.4 16.00 Dead line kilpailu-projekteille Lomake julkaistaan tällä sivulla viimeistään 17.2.
21.4 TBD Finaali & retro Träkkien voittajat julistetaan ja voidaan vaihtaa kokemuksia.

Hackathonissa syntynee projekteja, joita halutaan jatkokehittää ja jotka ehtivät vaikuttaa kunnallisvaalien käsittelyyn mediassa. Kokoamme kuntavaalien (9.4.) jälkeen, perjantaina 14.4., projekteissa syntyneet ideat, tuotokset, visualisoinnit, datat ja koodit yhteen.

Raati yleläisiä arvioi poliittiset analyysit ja kansainvälinen Wikimedia-raati arvioi tekniset ratkaisut. Voittajat julkistetaan perjantaina 21.4. Osallistujille järjestetään samana päivänä mahdollisuus jakaa kokemuksiaan.

ilmoittaudu

ilmoittaudu

Tukea tekemiselle

Tukea tekemiselle

Tapahtuma tuo yhteen eri alojen asiantuntijoita ja järjestäjät sparraavat ideoita ja auttavat teknisissä toteutuksissa.

Wikidatan esittely

Haluamme koota, rikastaa tunnisteilla ja linkittää dataa ehdokkaista ja kunnista. Yhdistämme esimerkiksi Oikeusministeriön ehdokasdatan ja Ylen Vaalikoneen datan. Aineisto kootaan mahdollisimman pitkälle Wikidataan, josta se on kaikkien kiinnostuneiden saatavilla ja jatkojalostettavissa. Dataan voi kysellä ja visualisoida Wikidatan työkaluilla tai sitä voi tallentaa itselleen jatkokäyttöä varten. Katso esimerkkivideo Youtubesta.

Perusdata

WIKIDATA: Vuoden 2012 kuntavaaliehdokkaat (v.2017 ehdokkaat lisätään Wikidataan kun Oikeusministeriö julkaisee lopulliset listat): ehdokkaan nimi, (sukupuoli), ikä, puolue tmv, kunta, vuoden 2012 vaalin äänimäärä. Puolueiden ja kuntien perustiedot.

MUUT: Ylen vaalikone 2012. Kuntatutka-datat (katso täältä). Muut data-setit tervetulleita. Datalistaa päivitetään ennen hackathonia.

Tukihenkilöitä

A) Wikidata, Susanna Ånäs Wikimedia Suomi. B) Koodaus, Petri Kola, webbikehittäjä Yle. C) konseptointi, Mikael Hindsberg, konseptisuunnittelija Svenska Yle. Muut osallistujat. D) Kunnat. TBD.

Järjestäjät

Järjestäjät

Petri Kola, Yle
Petri Kola on full stack-ohjelmoija ja datajournalisti. Hän työskenteli aikaisemmin avoimen datan parissa. @pe3

Mikael Hindsberg, Yle
Mikael "Micke" Hindsberg on työskennellyt Ylen verkkosivujen kehityksen kanssa yli 15 vuotta. Fokuksena mm. eri verkko-tuotteiden konseptoinnista, metadatan hallinnoinnista sekä myös datajournalismin saralta. @mickhinds

Yle logo
Wikimedia Suomi logo